Subiecte model titularizare 2017

Pe site-ul ministerului s-a afisat: „Subiectele din cadrul probei scrise care a fost sustinuta in anul 2016 la examenul de titularizare, constituie modele de subiecte pe anul 2017.”
Acestea le puteti vedea pentru fiecare disciplina in parte, la link-urile urmatoare:

Subiecte model istorie – titularizare 2017
Subiecte model limba engleza – titularizare 2017
Subiecte model kinetoterapie – titularizare 2017
Subiecte model logica, argumentare si comunicare – titularizare 2017
Subiecte model transporturi rutiere – titularizare 2017
Subiecte model terapie educationala – titularizare 2017
Subiecte model psihopedagogie speciala – titularizare 2017
Subiecte model profesori documentaristi – titularizare 2017
Subiecte model prelucrarea lemnului – titularizare 2017
Subiecte model medicina generala – titularizare 2017
Subiecte model educatori – titularizare 2017
Subiecte model alimentatie publica – titularizare 2017
Subiecte model agricultura/horticultura- titularizare 2017
Subiecte model arte vizuale (arhitectura) – titularizare 2017
Subiecte model arte vizuale – titularizare 2017
Subiecte model comert – titularizare 2017
Subiecte model biologie – titularizare 2017
Subiecte model chimie – titularizare 2017
Subiecte model drept – titularizare 2017
Subiecte model folosofie – titularizare 2017
Subiecte model fizica – titularizare 2017
Subiecte model geografie – titularizare 2017
Subiecte model educatie fizica (profesori) – titularizare 2017
Subiecte model educatie fizica (antrenori) – titularizare 2017
Subiecte model educatie muzicala – titularizare 2017
Subiecte model educatie muzicala specializata – titularizare 2017
Subiecte model limba chineza – titularizare 2017
Subiecte model limba italiana – titularizare 2017
Subiecte model psihologie – titularizare 2017
Subiecte model religie ortodoxa – titularizare 2017
Subiecte model sociologie – titularizare 2017
Subiecte model silvicultura – titularizare 2017
Subiecte model zootehnie – titularizare 2017
Subiecte model veterinar – titularizare 2017
Subiecte model industrie alimentara – titularizare 2017
Subiecte model educatie tehnologica – titularizare 2017
Subiecte model economie si educatie antreprenoriala – titularizare 2017
Subiecte model economic, administrativ, posta – titularizare 2017
Subiecte model consiliere psihopedagogica – titularizare 2017
Subiecte model turism – titularizare 2017
Subiecte model protectia mediului – titularizare 2017
Subiecte model matematica – titularizare 2017
Subiecte model mecanica – titularizare 2017
Subiecte model limba spaniola – titularizare 2017
Subiecte model limba latina – titularizare 2017
Subiecte model artele spectacolului – titularizare 2017
Subiecte model confectii piele – titularizare 2017
Subiecte model chimie industriala – titularizare 2017
Subiecte model confectii textile – titularizare 2017
Subiecte model constructii – titularizare 2017
Subiecte model coregrafie – titularizare 2017
Subiecte model cultura civica – titularizare 2017
Subiecte model energetica – titularizare 2017
Subiecte model electrotehnica, electromecanica – titularizare 2017
Subiecte model limba germana – titularizare 2017
Subiecte model limba franceza – titularizare 2017
Subiecte model limba si literatura romana – titularizare 2017
Subiecte model limba rusa – titularizare 2017
Subiecte model estetica – titularizare 2017
Subiecte model farmacie – titularizare 2017
Subiecte model invatatori – titularizare 2017
Subiecte model informatica – titularizare 2017
Subiecte model electronica, automatizari, telecomunicatii – titularizare 2017
Subiecte model mecanica – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model comert – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model constructii – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model farmacie – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model posta – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model zootehnist veterinar- titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model turism – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model transporturi – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model silvicultura – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model prelucrarea lemnului – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model instalatii pentru constructii – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model estetica – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model industrie alimentara – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model confectii textile – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model agricultura, horticultura – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model alimentatie publica – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model asistenta medicala generala – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model electronica, automatizari – titularizare 2017 (maistri instructori)
Subiecte model electrotehnica, electromecanica – titularizare 2017 (maistri instructori)

Publicat în Subiecte, Uncategorized | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Calendarul titularizare 2017

Pentru a va fi mai usor, am afisat aici calendarul miscarii personalului didactic 2017-2018 (anexa 19 din metodologie). Trebuie urmarit daca nu vor interveni alte modificari ale metodologiei si ale calendarului.

Calendarul miscarii personalului didactic 2017-2018

Publicat în metodologie, Suplinire, Titularizare | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Anexe metodologie titularizare 2017

Mai jos puteti vedea anexele din metodologia miscarii personalului didactic 2017-2018, pentru a le putea citi sau descarca separat, in functie de ce aveti nevoie:

Anexa 2 din metodologie – criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic:
Criterii si punctaje pentru evaluarea personalului didactic

Anexa 3 din metodologie – cerere titularizare in baza art. 253:
Cerere titularizare in baza art. 253

Anexa 4 din metodologie – fise de evaluare pentru inspectia la clasa:
Fisa de evaluare a lectiei – inspectia speciala la clasa in profilul postului
Fisa de evaluare a lectiei – inspectia speciala la clasa pentru profesorii din centre si cabinete de asistenta psihopedagogica
Fisa de evaluare a lectiei – inspectia speciala la clasa pentru profesorii documentaristi

Anexele 5-12 din metodologie – probe practice:
– Anexa 5 – Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate educatie artistica specializata specializarile: muzica, corepetitie, coregrafie si arta actorului (posturi didactice/catedre din scolile si liceele de arta)
– Anexa 6 – Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile de invatamant cu clase speciale – limbi straine cu program intensiv si bilingv sau din unitati de invatamant avand clase/grupe cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au efectuat studiile
– Anexa 7 – Proba practica din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
Disciplina: Informatică si tehnologia informatiei

– Anexa 8 – Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din palatele si cluburile copiilor si elevilor
– Anexa 9 – Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate
Disciplinele: Instruire practica, activitati de pre-profesionalizare – maistri instructori

– Anexa 10 – Proba metodico-practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile cu invatamant sportiv integrat si suplimentar (licee si clase cu program sportiv/cluburi sportive scolare)
Disciplina: Educatie fizica si sport

– Anexa 11 – Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
Disciplinele: Arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura, design

– Anexa 12 Anexa 12 – Proba practica pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la clasele/grupele/unitatile de invatamant care scolarizează elevi cu deficiente de auz

Anexa 14 din metodologie – cereri:
Cerere pentru completarea normei didactice
Cerere pentru obtinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant
Cerere de transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant
Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimtamant scris
Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018
Cerere de inscriere la concursul national/judetean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2017
Acord pentru detasare in interesul invatamantului in anul scolar 2017-2018
Cerere de detasare la cerere prin concurs specific
Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată
Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016 sau 2015
Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014
Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2011, 2012 sau 2013
Cerere de încadrare în anul şcolar 2017-2018 în sistemul de PLATA CU ORA/CUMUL

Anexa 15 din metodologie – calculul mediei de departajare:
Calculul mediei de departajare

Anexa 17 din metodologie:
Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale

Anexa 18 din metodologie:
Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unitatii de invatamant, referitor la cadrele didactice care au solicitat transferul pentru restrangere de activitate/pretransferul consimtit intre unitati de invatamant pe un post didactic/catedra vacant(a)
Model de acord/acord de principiu emis de directorul unitatii de invatamant privind transferul pentru restrangere de activitate consimtit intre unitatile de invatamant
Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care au solicitat pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă)
Model de acord/acord de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ
Model de adresă de înștiințare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ

Anexa 19 din metodologie – calendarul:
Calendarul miscarii personalului didactic 2017-2018

Publicat în metodologie, Suplinire, Titularizare | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Metodologia pentru titularizare 2017

A aparut pe site-ul Ministerului Educatiei, metodologia pentru examnul de titularizare 2017. Aceasta o puteti citi onlne sau descarca de aici:

Metodologia pentru titularizare 2017

Publicat în Suplinire, Titularizare | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Didactica istoriei – Paun Stefan

Mai jos puteti vedea „Didactica fizicii” de Ovidiu Catun:

Didactica istoriei – Paun Stefan

Publicat în definitivat, Suplinire, Titularizare | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Didactica fizicii – Ovidiu Caltun

Mai jos puteti vedea „Didactica istoriei” de Paun Stefan:

Didactica fizicii – Ovidiu Caltun

Publicat în definitivat, Suplinire, Titularizare | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Subiecte model definitivat 2017

Mai jos puteti vedea subiectele model afisate de Ministerul Educatiei, pentru examenulde definitivt 2017:

Subiecte model definitivat 2017 (profesori)

Subiecte model definitivat 2017 (maistri instructori)

Publicat în definitivat, Subiecte | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu